Projekty

01

PO IR 1.1.1

Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora

Czytaj

02

Bridge Alfa

Wspieranie projektów badawczo-rozwojowych

Czytaj

03

Horyzont 2020 Instrument dla MŚP

TREG – innovative cell therapy targeting Diabetes Type 1 — TREG’ (TREG – terapia komórkowa cukrzycy typu 1). Wspieranie innowacyjnych MŚP w sektorze biotechnologii medycznej.

Czytaj

04

FPWI PARP

Przyspieszenie uruchomienia laboratorium Spółki, prace B+R i procesów rejestracji Metody TREG w Europejskiej Agencji Leków

Czytaj

05

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Centrum Badawczo – Rozwojowe dla rozwoju metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych

Czytaj

06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wdrożenie na rynek i upowszechnienie w Polsce innowacyjnej metody leczenia cukrzycy typu 1 przez zakup infrastruktury do hodowli komórek T-regulatorowych

Czytaj

07

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bezpieczna dla pacjenta komórkowa terapia stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4 + CD25 + CD127

Czytaj

08

Horyzont 2020 SME-2

Projekt współfinansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – EASME), na mocy uprawnień nadanych przez Komisję Europejską.

Czytaj

09

Agencja Badań medycznych

Terapia komórkowa stanu przedcukrzycowego (prediabetes) w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- i przeciwciało antyCD20

Czytaj

Zapytania ofertowe

01

Rozeznanie cenowe dot. pełnienia funkcji Członka Komitetu Monitorującego Badanie

Czytaj

02

Rozeznanie cenowe dot. pełnienia funkcji Koordynatora krajowego badania

Rozeznanie cenowe dot. pełnienia funkcji Koordynatora krajowego badania

Czytaj

03

Audyt projektu Horyzont 2020

Audyt Projektu Horyzont 2020

Czytaj

04

Laboratorium centralne w badaniu klinicznym

Rozpoznanie cenowe w celu wyboru wykonawcy oznaczeń laboratoryjnych w badaniu klinicznym Phase II in presymptomatic type 1 diabetes (preTreg).

Czytaj

05

Zakup wagomieszarek i zgrzewarek

Rozpoznanie cenowe w celu zakupu wagomieszarek i zgrzewarek.

Czytaj

06

Zakup wagomieszarek i zgrzewarek (nierozstrzygnięte)

Rozpoznanie cenowe w celu zakupu wagomieszarek i zgrzewarek.

Czytaj

07

Wykonawca badań klinicznych

Rozpoznanie cenowe w celu wyboru wykonawcy do badania klinicznego Phase II in presymptomatic type 1 diabetes (preTreg).

Czytaj