Horyzont 2020 Instrument dla MŚP

Tytuł projektu

TREG – innovative cell therapy targeting Diabetes Type 1 — TREG’ (TREG – terapia komórkowa cukrzycy typu 1). Wspieranie innowacyjnych MŚP w sektorze biotechnologii medycznej.

Okres trwania projektu:

01.10.2018 – 31.10.2023

Budżet projektu:

2 500 000 EUR

Krótki opis projektu:

Program Horyzont skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Założeniem projektu jest również fakt, by zaproponowane innowacyjne rozwiązanie opisywało konkretny problem lub lukę na rynku. Wsparcie finansowe ma przygotować firmę do przeprowadzenia trzeciej fazy badań klinicznych, a w konsekwencji do rejestracji metody i dopuszczenia do dystrybucji preparatu limfocytów Tregs do leczenia cukrzycy w Unii Europejskiej i w USA.