Współpraca

Partner z wyboru w rozwoju terapii chorób autoimmunologicznych.


Możliwości współpracy

Sukcesywnie rozwijamy trwałe relacje ze światem nauki i biznesu. Współpracujemy z renomowanymi partnerami w celu tworzeniu przełomowych terapii w obszarze immunologii.

W PolTREG wykorzystujemy naszą unikalną wiedzę i doświadczenie, aby przysłużyć się społeczeństwu i gospodarce. Zajmując się problemami istotnymi dla naszego społeczeństwa możemy jednocześnie ulepszać nasz świat. W centrum naszych działań i zainteresowań pozostaje poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Jesteśmy otwarci na współpracę z:

Partnerami komercyjnymi i naukowymi

w zakresie świadczenia przez PolTREG usług w modelu CDMO (TREG, CAR-TREG, komórki CAR-T)

Ośrodkami klinicznymi zainteresowanymi oferowaniem terapii wczesnego dostępu

dla pacjentów z nowo zdiagnozowaną T1D – jedna z niewielu terapii modyfikujących przebieg choroby dostępnych na świecie

Partnerami strategicznymi

– międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi

Partnerami w obszarze badania i rozwoju

– jednostkami klinicznymi i naukowymi rozwijającymi terapie w chorobach autoimmunologicznych


Współpraca z PolTREG

01

Jeden ze światowych liderów w badaniach nad wykorzystaniem TREG

Najbardziej zaawansowana firma w dziedzinie terapii komórkowych TREGs na świecie, z potencjalnymi przełomowymi terapiami dla cukrzycy typu 1 i stwardnienia rozsianego.

Projekty w badaniach klinicznych, które wykazały bezpieczeństwo i skuteczność terapii (zakończone badania kliniczne fazy I/II w leczeniu cukrzycy typu 1 o niedawnym początku i fazy I w leczeniu nawracająco-remisyjnego stwardnienia rozsianego).

Przeprowadzona procedura Scientific Advice w Europejskiej Agencji Leków.

02

Innowacyjne terapie chorób autoimmunologicznych

Innowacyjne terapie, które zmieniają leczenie nieuleczalnych, postępujących chorób – terapie zmieniające przebieg choroby.

Duża potrzeba medyczna – choroby autoimmunologiczne.

Szybki rozwój rynku terapii regeneracyjnych – kolejne generacje TREG w fazie rozwoju (TCR, TREGi antygenowo specyficzne, CAR-TREG).

03

Kluczowi liderzy opinii w obszarze TREG i cukrzycy typu 1

Światowej sławy zespół w dziedzinie immunologii i diabetologii, kierowany przez prof. Piotra Trzonkowskiego.

Nada naukowa w tym Prof. Camillo Ricordi – uznany specjalista w dziedzinie cukrzycy typu 1.

04

Nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe

Jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie do produkcji terapii komórkowych i genowych.

2100 mkw powierzchni laboratoryjnej i 15 linii produkcyjnych.

Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe zaspokaja wewnętrzne potrzeby produkcyjne PolTREG oraz umożliwia nam oferowanie usług w formule CDMO – 17 lat doświadczenia w dziedzinie terapii komórkowych.

05

Już leczymy pacjentów oferując terapię w formule wyjątku szpitalnego

Nasza terapia cukrzycy typu 1 otrzymała status ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) od Europejskiej Agencji Leków.

Na tej podstawie PolTREG prowadzi program wczesnego dostępu oferujący terapie TREG pacjentom z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Leczenie jest dostępne w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

06

Potencjał współpracy z innymi ośrodkami klinicznymi leczącym pacjentów z wczesną postacią cukrzycy typu 1

Możemy również zaoferować terapie TREG dla pacjentów z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 w innym ośrodku klinicznym. Pacjenci zdiagnozowani w innym ośrodku mogą odbyć terapię w Gdańsku lub możemy wyprodukować i dostarczyć ją do innego ośrodka klinicznego.


Odpowiedzialność – Nasze wartości

Poszanowanie praw człowieka

Odpowiedzialne praktyki biznesowe w całym łańcuchu wartości definiują wartości naszej firmy i kształtują sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność – od naszego zaangażowania w ochronę środowiska po nasze starania w zakresie równości płci i poszanowania praw człowieka.

Równość płci

Chcemy aby w PolTREG wszyscy pracownicy byli traktowani z godnością i należytym szacunkiem.

Ochrona klimatu

W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi i ich niekorzystnym wpływem dla środowiska i ludzi otaczający nas świat nie jest nam obojętny.

Kontakt

office@poltreg.com

+48 512 532 401

Skontaktuj się