Oferta CDMO
w zakresie terapii
komórkowych i genowych

PolTREG posiada jeden z najnowocześniejszych w Europie obiektów do produkcji terapii komórkowych i genowych.


Nasza oferta

Zapewniamy kompleksowy zakres usług w dziedzinie terapii komórkowych i genowych.

Nasza oferta obejmuje oferowanie usług rozwoju produkcji i testów oraz zapewnienie narzędzi i rozwiązań wspierających klientów na każdym etapie procesu rozwoju terapii – od wczesnych badań po komercjalizację. Naszym celem jest wsparcie partnerów w zmniejszeniu ryzyka, pomyślnym opracowaniu i komercjalizacji ich terapii.


Nasze unikalne atuty

01

Doświadczenie w produkcji

autologicznych terapii TREG zdobyte dzięki naszemu autorskiemu programowi rozwoju – około 200 partii terapii wyprodukowanych w ciągu ostatnich 17 lat.

02

Doświadczenie w zakresie opracowywania i optymalizacji procesów

w szczególności w produkcji terapii TREG.

03

Nowoczesny zakład produkcyjny

wyposażony w sprzęt umożliwiający efektywną kosztowo produkcję.

04

Moce produkcyjne

– do 700 partii terapii rocznie.

05

Możliwości produkcyjne CAR-T w onkologii

06

Produkcja wektorów wirusowych

Obecnie współpracujemy z kilkoma zewnętrznymi dostawcami wektorów wirusowych, jednak oczekujemy, że w niedalekiej przyszłości będziemy w stanie prowadzić własną produkcję wektorów wirusowych, a także produkcję DNA na dużą skalę w standardzie GMP.

07

Duża rozpoznawalność w świecie nauki

w obszarze produkcji terapii TREG i badań klinicznych.

08

Możliwość wsparcia potencjalnych klientów w uzyskaniu bezzwrotnego finansowania publicznego z krajowych instytucji wspierających lokalne projekty badawczo-rozwojowe i produkcyjne

Może to wymagać utworzenia spółki zależnej w Polsce.

09

Możliwość oferowania obniżonych cen usług CDMO w zamian za udziały kapitałowe.

Mamy możliwość wsparcia klientów w nawiązywaniu kontaktów z lokalną społecznością VC w celu zapewnienia dalszego finansowego.

10

Możliwość wsparcia potencjalnych klientów w obszarach regulacji i rozwoju klinicznego w Polsce w celu przyspieszenia procesu komercjalizacji.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów do produkcji terapii komórkowych i genowych.

Docelowo będziemy dysponować 2100 mkw. powierzchni laboratoryjnej i 15 liniami produkcyjnymi, o maksymalnej przepustowości do 700 partii terapii rocznie. Produkcja terapii komórkowych i genowych jest dość złożona, dlatego strategiczne znaczenie tego obiektu jest nie do przecenienia. Nasz zakład umożliwi wytwarzanie własnych terapii w dużej skali. Będziemy mogli również świadczyć usługi w zakresie rozwoju i produkcji (CDMO) dla zewnętrznych podmiotów zgodnie ze standardami GMP/cGMP. Terapie oparte na TREG powinny być produkowane blisko miejsca leczenia dlatego wierzymy, że jesteśmy dobrym partnerem dla firm funkcjonujących na rynku europejskim.

2100 mkw.

powierzchni laboratoryjnej

01

15

linii produkcyjnych

02

700 partii terapii

rocznie – oczekiwane moce produkcyjne

03

17 lat

doświadczenia w terapiach komórkowych

04

CDMO

działalność produkcyjna zgodnie ze standardami GMP/cGMP

05

Kontakt

office@poltreg.com

+48 512 532 401

Skontaktuj się