Nauka

PolTREG rozwija innowacyjne terapie komórkowe w leczeniu chorób autoimmunologicznych.


Autoimmunologia

Terapie komórkowe rozwijane przez PolTREG stosowane są w leczeniu chorób autoimmunologicznych, czyli takich, w których układ odpornościowy atakuje własny organizm.

W zależności od klasyfikacji wyróżnia się nawet ponad 100 chorób zaliczanych do grupy chorób autoimmunologicznych. Większość z nich to choroby przewlekłe z nasilającymi się z biegiem czasu powikłaniami. W zdecydowanej większości są to choroby nieuleczalne, a dostępne leczenie jedynie opóźnia postęp choroby. Do najczęściej występujących chorób autoimmunologicznych należy zaliczyć: reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzycę typu 1, stwardnienie rozsiane, toczeń rumieniowaty układowy, nieswoiste zapalenie jelit, autoimmunologiczna choroba tarczycy. Opracowywane przez PolTREG terapie oparte o komórki T-regulatorowe oraz terapie skojarzone z użyciem tych komórek dają podstawę do oczekiwań stworzenia terapii modyfikujących przebieg choroby i poprawiających stan chorego.

 


Terapie komórkowe

Terapie komórkowe polegają na wykorzystaniu ludzkich komórek do regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów pacjenta.

Komórki te mogą pochodzić od tego samego pacjenta. Metoda ta różni się od przeszczepów tym, że korzysta się w niej nie z całych narządów lub tkanek, ale z wyizolowanych, oczyszczonych i czasem zmodyfikowanych komórek. PolTREG prowadzi działalność o obszarach terapii komórkowych i genetycznie modyfikowanych komórek. Żywe leki są najbardziej obiecującą grupą jeśli chodzi o rozwiązanie niezaspokojonych dotychczas potrzeb medycznych w zakresie nieuleczalnych chorób.

Pipeline

PolTREG rozwija własne terapie komórkowe w obszarze chorób autoimmunologicznych.

Cztery najbardziej zaawansowane projekty Spółki znajdują się w badaniach klinicznych w cukrzycy typu 1 oraz stwardnieniu rozsianym. W portfolio znajdują się również projekty oparte na nowej generacji genetycznie modyfikowanych limfocytów T-regulatorowych.

Obszar terapeutyczny

Wskazanie

Faza odkrycia

Faza przedkliniczna

Faza I

Faza II

Faza III

Cukrzyca typu 1

Pacjenci nowo zdiagnozowani (stage 3)

PTG-007+ / rituximab

Pacjenci bezobjawowi (stage 1/2)

PTG-007+ / rituximab

Stwardnienie rozsiane

Postać rzutowa (RRMS)

PTG-007+ / komparator

Postać pierwotnie postępująca (PPMS)

PTG-007+ / komparator

Tregi nowej
generacji

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie zanikowe boczne

RRMS / PPMS

CAR-TREGs

CAR-TREGs

Cukrzyca typu 1

Pacjenci nowo zdiagnozowani (stage 1-3)

PTG-020

Pacjenci nowo zdiagnozowani (stage 1)

TCR-TREGs


Ważne publikacje

First-in-man clinical results of the treatment of patients with graft versus host disease with human ex vivo expanded CD4+CD25+CD127− Tregulatory cells

Administration of CD4+CD25 high CD1272 Regulatory T Cells Preserves b-Cell Function in Type 1 Diabetes in Children

Therapy of type 1 diabetes with CD4+ CD25 high CD127-regulatory T cells prolongs survival of pancreatic islets — Results of one year follow-up

Factors affecting long‑term efficacy of T regulatory cell‑based therapy in type 1 diabetes

Combined therapy with CD4+CD25highCD127 T regulatory cells and anti-CD20 antibody in recent-onset type 1 diabetes is superior to monotherapy: Randomized phase I/II trial

Administration of CD4+CD25 high CD127−FoxP3+ Regulatory T Cells for Relapsing‑Remitting Multiple Sclerosis: A Phase 1 Study

Hurdles in therapy with regulatory T cells

Cell-Based Therapies with T Regulatory Cells

Ex Vivo Expansion of CD4+CD25+ T Regulatory Cells for Immunosuppressive Therapy

The Time Is Crucial for Ex Vivo Expansion of T Regulatory Cells for Therapy

Mild hypothermia provides TREG stability

Minimum Information about T Regulatory Cells: A Step toward Reproducibility and Standardization

Paving the way towards an effective treatment for multiple sclerosis: advances in cell therapy

Mesenchymal stem cells transfer mitochondria to allogeneic TREGs in an HLA-dependent manner improving their immunosuppressive activity