Prospekt

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące zakończonej oferty, a sam prospekt udostępniany jest w związku z realizacją obowiązku wynikającego z rozporządzenia prospektowego.


Prospekt, suplementy, komunikaty aktualizujące

Kategoria

Prospekt

W dniu 13 października 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki sporządzony w związku z Ofertą Publiczną oraz Dopuszczeniem Akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Prospekt

Informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

Prospekt

Informacja o dokonaniu przydziału akcji serii M

Suplement

Suplement nr 1 do Prospektu w związku z ustaleniem ceny maksymalnej Akcji Serii M na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych

Suplement

Suplement nr 2 do Prospektu

Suplement

Suplement nr 3 do Prospektu

Suplement

Suplement nr 4 do Prospektu

Komunikat

Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu – Lista Punktów Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych

Komunikat

Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu – zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych

Komunikat

Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu – zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych