PROJEKT ZAKOŃCZONY – W OKRESIE TRWAŁOŚCI

FPWI PARP

Tytuł projektu

Przyspieszenie uruchomienia laboratorium Spółki, prace B+R i procesów rejestracji Metody TREG w Europejskiej Agencji Leków

Krótki opis projektu:

PolTREG S.A. w partnerstwie z Inwestorami Spółki pozyskał w styczniu 2017 pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundusz działa Środki zostaną przeznaczone na przyspieszenie uruchomienia laboratorium Spółki, prace B+R i procesów rejestracji Metody TREG w Europejskiej Agencji Leków.

Informacje o FPWI PARP:

http://poir.parp.gov.pl/fundusz-pozyczkowy-innowacji/poddzialanie-3-1-3-fundusz-pozyczkowy-innowacji