PROJEKT ZAKOŃCZONY – W OKRESIE TRWAŁOŚCI

Bridge Alfa

Tytuł projektu

Wspieranie projektów badawczo-rozwojowych

Opis projektu:

Celem programu BRIdge Alfa jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych poprzez tworzenie pomostu dla komercjalizacji oraz platformy porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. BRIdge Alfa jest skierowany do pomysłów znajdujących się w początkowej fazie, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia udzielanego przez NCBiR sprawia, że zwiększa się skłonność inwestorów prywatnych do ryzyka inwestycji na wczesnym etapie.