Konkurs 1/1.1.1/2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu

Bezpieczna dla pacjenta komórkowa terapia stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4 + CD25 + CD127

Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Całkowity koszt realizacji projektu:

15 541 072,15

Kwota dofinansowania:

9 324 643,29

Numer umowy:

POIR.01.01.01-00-1045/21

Data zawarcia umowy:

03-02-2022

Okres trwania projektu:

05-2021 do 12-2023

Krótki opis projektu:

Celem Projektu jest potwierdzenie skuteczności, bezpieczeństwa oraz optymalnego dawkowania innowacyjnej terapii immunosupresyjnej/ immunomodulacyjnej stwardnienia rozsianego (postać rzutowo-remisyjna -RRMS i pierwotnie postępująca – PPMS) z użyciem wyizolowanych i sztucznie namnożonych limfocytów T regulatorowych (TREGS). Innowacyjność rozwiązania opiera się na dooponowym podaniu preparatu TREGS w terapii stwardnienia rozsianego. Planowane prace badawczo-rozwojowe obejmują fazę badań klinicznych I/IIa, mających na celu potwierdzenie skuteczności leczenia.