Agencja Badań medycznych

Tytuł projektu

Terapia komórkowa stanu przedcukrzycowego (prediabetes) w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- i przeciwciało antyCD20

Projekt:

Dofinansowany przez Agencję Badań Medycznych ze środków budżetu państwa.

Konkurs:

Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych.

Cel Projektu:

Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na przeprowadzenie badań klinicznych, a w dalszej perspektywie wdrożenie na rynek innowacyjnej terapii komórkowej przeznaczonej dla chorych na cukrzycę typu 1, w fazie przedobjawowej (prediabetes).

Wartość dofinansowania:

31 651 460,46 zł

Całkowita wartość projektu:

49 546 426,51 zł