Konkurs 1/2.1/2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tytuł projektu

Centrum Badawczo – Rozwojowe dla rozwoju metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych

Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Całkowity koszt realizacji projektu:

23 700 933,30

Koszty kwalifikowane:

19 269 051,46

Kwota dofinansowania:

10 597 978,30

Numer umowy:

POIR.02.01.00-00-0100/20

Data zawarcia umowy:

13-01-2021

Okres trwania projektu:

10-2020 do 12-2023

Krótki opis projektu:

Dofinansowanie inwestycji mającej na celu stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przeznaczonego do rozwoju i stosowania metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych. Środki z przyznanego grantu zostaną przeznaczone na zakup urządzeń i infrastruktury B+R, która umożliwi przeprowadzenie zaawansowanych badań klinicznych w najważniejszych wskazaniach terapeutycznych, do których obecnie może być wykorzystywana metoda TREG: cukrzycy typu 1 (także bezobjawowej) oraz stwardnienia rozsianego (postać PPMS oraz RRMS). Dodatkowo będą prowadzone prace nad ulepszeniem Metody TREG.