PolTREG uzyska dostęp do nowych grup pacjentów z cukrzycą typu 1 dzięki podpisaniu umowy współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku 

Przedmiotem umowy jest wzajemna współpraca stron przy prowadzeniu procesu leczniczego pacjentów z cukrzycą typu 1. W ramach umowy UCK będzie kwalifikowało pacjentów do terapii, pobierało od pacjenta i dostarczało do PolTREG materiał biologiczny, następnie PolTREG we własnej wytwórni farmaceutycznej będzie produkował preparaty limfocytów TREG z otrzymanego materiału, dostarczał odpłatnie gotowy preparat do UCK, a UCK będzie podawało preparat pacjentowi.  Podania preparatów będą odbywały się w ramach … Continued

Wstępne wyniki długookresowych badań w projekcie cukrzycy objawowej wykazują skuteczność i bezpieczeństwo terapii PolTREG

W badaniu wzięli udział pacjenci z 7-12 letnim okresem po przyjęciu terapii TREG oraz grupa kontrolna. W badaniu udział wzięło łącznie 51 uczestników.
 Wnioski z zakończonej oceny otrzymanych wyników:
 – Test funkcjonalny oceniający pozostałą produkcję insuliny tzw. MMTT (Mixed Meal Tolerance Test) wykazał, że pacjenci, który otrzymali terapie TREG nadal wydzielali insulinę, podczas gdy nieleczeni pacjenci w grupie kontrolnej nie wydzielali insuliny. – Przeprowadzone wielowymiarowe badania … Continued

PolTREG otrzymał zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej od Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało PolTREG zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczonych do II kategorii zagrożenia. Otrzymane zezwolenie umożliwia PolTREG wytwarzanie we własnej wytwórni farmaceutycznej terapii TREG nowych generacji tj. modyfikowanych komórek CAR-T, CAR-TREG oraz TCR-TREG. PolTREG ma ponad 17-letnie doświadczenie w leczeniu pacjentów. W tym okresie podaliśmy komórki Treg ponad 100 osobom, zarówno w ramach procedury wyjątku … Continued

PolTREG otrzymał amerykański patent chroniący produkcję komórek T-regulatorowych do leczenia cukrzycy typu 1 oraz sposoby podawania terapii

Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić otrzymanie patentu w USA chroniącego ważną część naszej działalności: produkcję komórek T-regulatorowych (T-regs) do leczenia cukrzycy typu 1 (T1D) oraz sposoby podawania terapii.  „Decyzja amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych uzupełnia nasze szerokie portfolio własności intelektualnej w USA i UE. Otwiera ona drogę do szybkiej komercjalizacji naszych terapii komórkowych” – mówi prezes PolTREG prof. Piotr Trzonkowski. Zespół spółki przeprowadził … Continued

PolTREG identyfikuje obiecujący biomarker skuteczności cukrzycy typu 1 u pacjentów leczonych terapią Treg w połączeniu z rytuksymabem

PolTREG zidentyfikował obiecujący biomarker skuteczności, który może ułatwić monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych komórkami T-regulatorowymi. Temat ten został opisany w badaniu opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie International Immunopharmacology. -Ta recenzowana publikacja naukowa zwiększa naszą rosnącą ekscytację potencjałem terapii poliklonalnych Treg – mówi Piotr Trzonkowski, CEO PolTREG w komunikacie prasowym dotyczącym publikacji. Artykuł, którego prof. Trzonkowski jest współautorem, przedstawia dane … Continued

Nowoczesna wytwórnia farmaceutyczna PolTREG otrzymała od GIF zezwolenia na wytwarzanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej

Otrzymanie zezwolenia umożliwia Spółce złożenie wniosku do Urzędu Rejestracji ProduktówLeczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o rozpoczęcie prowadzonych badańklinicznych w projektach: cukrzycy typu 1 i stwardnieniu rozsianym. PolTREG ma ponad 17-letnie doświadczenie w leczeniu pacjentów. W tym okresie podaliśmy komórkiTreg ponad 100 osobom, zarówno w ramach procedury wyjątku szpitalnego, jak i badań klinicznych. Nowoczesny zakład produkcyjny PolTREG obejmuje:

Dr Dan Shelly dołącza do PolTREG S.A. obejmując stanowisko Chief Business Development Officer

Dan Shelly posiada wieloletnie doświadczenia w obszarach terapii komórkowych i genowych, zaawansowanych leków biologicznych, szczepionek oraz białek rekombinowanych. W dotychczasowej karierze zawodowej brał aktywny udział w kilkudziesięciu różnego typu transakcjach partneringowych. Jego głównym zadaniem w PolTREG będzie prowadzenie rozmów i pozyskiwanie partnerów strategicznych. Amerykanin wnosi do PolTREG blisko 20-letnie doświadczenie w obszarze transakcji strategicznych. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju biznesu i partnerstw strategicznych w Prescient Therapeutics … Continued

Globalni inwestorzy instytucjonalni i fundusze inwestycyjne posiadają ponad 25% akcji PolTREG

W 2023 r. inwestorzy instytucjonalni zwiększyli swoje zaangażowanie w akcjonariacie PolTREG o 129 000 akcji. Na koniec grudnia 2023 r. posiadali łączną ok. 1,27 mln akcji PolTREG. Fundusze inwestycyjne, w skład których wchodzą znane instytucje takie jak: TFI Allianz Polska – część Grupy Allianz oraz Norges Bank Investment Management, posiadają łącznie ponad 25% akcji PolTREG. Zaufanie globalnych inwestorów podkreśla znaczący potencjał komercyjny rozwijanych przez PolTREG … Continued

Prof. Piotr Trzonkowski współautorem artykułu o postępie naukowym w obszarze terapii chorób autoimmunologicznych komórkami Treg 

Nauka posiada dużą wiedzę na temat komórek Treg oraz wykorzystania ich w terapiach chorób autoimmunologicznych. To właśnie wykazały trzy wiodące jednostki badawcze w Europie w artykule w Frontiers in Immunology, piątym najczęściej cytowanym czasopiśmie immunologicznym na świecie. Autorami publikacji są: prof. Piotr Trzonkowski, Prezes PolTREG, badacze z zespołu prof. Ye Htun Oo z University of Birmingham, prof. Anke Fuchs z Technical University of Dresden oraz prof. Natalia Maria Marek-Trzonkowska z International Centre for Cancer … Continued

PolTREG otrzymał od USPTO warunkowy patent na terapię komórkami Treg w leczeniu cukrzycy typu 1

PolTREG otrzymał warunkowy patent od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) obejmujący wytwarzanie komórek T-regulatorowych (Treg) do leczenia cukrzycy typu 1 (T1D) oraz sposoby podawania terapii. – Decyzja ta otwiera drogę do szybkiej komercjalizacji terapii komórkowych PolTREG – mówi prof. Piotr Trzonkowski, Prezes PolTREG w dzisiejszym komunikacie prasowym.  PolTREG posiada najbardziej zaawansowany pipeline terapii komórkowych Treg w chorobach autoimmunologicznych, z flagowym kandydatem na lek: PTG-007, … Continued