PolTREG otrzymał warunkowy patent od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) obejmujący wytwarzanie komórek T-regulatorowych (Treg) do leczenia cukrzycy typu 1 (T1D) oraz sposoby podawania terapii. – Decyzja ta otwiera drogę do szybkiej komercjalizacji terapii komórkowych PolTREG – mówi prof. Piotr Trzonkowski, Prezes PolTREG w dzisiejszym

komunikacie prasowym

PolTREG posiada najbardziej zaawansowany pipeline terapii komórkowych Treg w chorobach autoimmunologicznych, z flagowym kandydatem na lek: PTG-007, w badaniach klinicznych dla dwóch wskazań w T1D i dwóch w stwardnieniu rozsianym.