PolTREG zidentyfikował obiecujący biomarker skuteczności, który może ułatwić monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych komórkami T-regulatorowymi. Temat ten został opisany w badaniu opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie International Immunopharmacology.

-Ta recenzowana publikacja naukowa zwiększa naszą rosnącą ekscytację potencjałem terapii poliklonalnych Treg – mówi Piotr Trzonkowski, CEO PolTREG w komunikacie prasowym dotyczącym publikacji.

Artykuł, którego prof. Trzonkowski jest współautorem, przedstawia dane sugerujące, że komórki T PD-1+ są niezawodnym biomarkerem skuteczności u pacjentów pediatrycznych z wczesną cukrzycą typu 1, którzy otrzymali terapię Treg w połączeniu z rytuksymabem.

PolTREG ma ponad 17-letnie doświadczenie w leczeniu pacjentów. W tym okresie podaliśmy komórki Treg ponad 100 osobom, zarówno w ramach procedury wyjątku szpitalnego, jak i badań klinicznych. Dało to firmie bogate doświadczenie w obszarze reakcji cukrzycy typu 1 i innych chorób autoimmunologicznych na leczenie.

Komunikat prasowy

Artykuł International Immunopharmacology