W 2023 r. inwestorzy instytucjonalni zwiększyli swoje zaangażowanie w akcjonariacie PolTREG o 129 000 akcji. Na koniec grudnia 2023 r. posiadali łączną ok. 1,27 mln akcji PolTREG. Fundusze inwestycyjne, w skład których wchodzą znane instytucje takie jak: TFI Allianz Polska – część Grupy Allianz oraz Norges Bank Investment Management, posiadają łącznie ponad 25% akcji PolTREG. Zaufanie globalnych inwestorów podkreśla znaczący potencjał komercyjny rozwijanych przez PolTREG terapii komórkowych chorób autoimmunologicznych.