Otrzymanie zezwolenia umożliwia Spółce złożenie wniosku do Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o rozpoczęcie prowadzonych badań
klinicznych w projektach: cukrzycy typu 1 i stwardnieniu rozsianym.


PolTREG ma ponad 17-letnie doświadczenie w leczeniu pacjentów. W tym okresie podaliśmy komórki
Treg ponad 100 osobom, zarówno w ramach procedury wyjątku szpitalnego, jak i badań klinicznych.


Nowoczesny zakład produkcyjny PolTREG obejmuje:

  • 15 samodzielnych linii produkcyjnych
  • roczne moce produkcyjne – 1500 terapii
  • 4000 mkw powierzchni