Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szybka ścieżka POIR

Konkurs 1/1.1.1/2021

Program:Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: Bezpieczna dla pacjenta komórkowa terapia stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4 + CD25 + CD127

Całkowity koszt realizacji projektu: 15 541 072,15

Kwota dofinansowania: 9 324 643,29

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1045/21

Data zawarcia umowy: 03-02-2022

Okres trwania projektu: 05-2021 do 12-2023

Krótki opis projektu:

Celem Projektu jest potwierdzenie skuteczności, bezpieczeństwa oraz optymalnego dawkowania innowacyjnej terapii immunosupresyjnej/ immunomodulacyjnej stwardnienia rozsianego (postać rzutowo-remisyjna -RRMS i pierwotnie postępująca – PPMS) z użyciem wyizolowanych i sztucznie namnożonych limfocytów T regulatorowych (TREGS). Innowacyjność rozwiązania opiera się na dooponowym podaniu preparatu TREGS w terapii stwardnienia rozsianego. Planowane prace badawczo-rozwojowe obejmują fazę badań klinicznych I/IIa, mających na celu potwierdzenie skuteczności leczenia.

  • POIR 1.1.1
    Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora PROJEKT ZAKOŃCZONY – W OKRESIE TRWAŁOŚCI
  • Horyzont 2020
    Komercjalizacja procesu sortowania i proliferacji in vitro komórek TREG na potrzeby produkcji leczniczej szczepionki na cukrzycę typu 1
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast