Bez kategorii

TFI Allianz Polska posiada prawie 8% udziału w kapitale zakładowym spółki PolTREG S.A.
TFI Allianz Polska posiada prawie 8% udziału w kapitale zakładowym spółki PolTREG S.A. 150 150 Redaktor Poltreg

Fundusz TFI Allianz Polska poinformował, że w wyniku połączenia TFI Allianz Polska S.A. z Aviva Investors Poland TFI S.A. posiada obecnie 366.128 akcji Spółki PolTREG S.A., stanowiących 7,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 366.128 głosów, co stanowi 7,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast