1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony mieszczącej się pod adresem: https://poltreg.com/ (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.
 2. Administratorem cookies jest POLTREG S.A. z siedzibą pod adresem: ul.Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000637215, NIP 9571079577, REGON 361945318, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 466.344,80 złotych pokryty w całości (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), o których mowa w ust. 1 powyżej, to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW i wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika.
 4. Podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na urządzeniu, użytkownik wyraża przy użyciu specjalnego narzędzia do zarządzania plikami cookies z poziomu Strony Internetowej lub za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. W celu usunięcia istniejących plików cookies z urządzenia można to zrobić korzystając z opcji przeglądarki z której korzysta użytkownik. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej użytkownik może znaleźć wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
 5. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron producentów najpopularniejszych przeglądarek WWW z dokładnym opisem w jaki sposób tego dokonać:
 6. Przeglądarka Mozilla Firefox
 7. Przeglądarka Internet Explorer
 8. Przeglądarka Google Chrome
 9. Przeglądarka Opera
 10. Przeglądarka Safari
 11. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak poprawnego działania niektórych funkcji Strony Internetowej Administratora.

2. Rodzaje i wykorzystanie cookies

 1. Strona Internetowa korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:
 2. niezbędne pliki cookies – pliki mające najistotniejsze znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to również pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny.
 3. wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze Strony Internetowej. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.
 4. funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak język Strony Internetowej). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Administrator może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści.
 5. Strona Internetowa wykorzystuje cookies własne oraz cookies podmiotów trzecich.
 6. Cookies własne są wykorzystywane w celu:
 7. prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, a w szczególności zapamiętania, że informacja na temat plików cookies została przeczytana i dzięki temu nie będzie więcej wyświetlana,
 8. monitorowania stanu sesji,
 9. statystyk wyświetleń Strony Internetowej.
 10. Strona Internetowa wykorzystuje również funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej w ust. 5 i 6.
 11. Strona Internetowa wykorzystuje cookies do prowadzenia statystyk Strony Internetowej. W związku z tym zbierane są dane takie jak: adres IP, liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.
 12. Dane zbierane przez pliki cookies będą zapisywane w logach serwera, gdyż korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną Internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana żadnym osobom trzecim, poza tymi które zostały upoważnione do administrowania serwerem.

3. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką Cookies prosimy kierować na adres e-mail Administratora: office@poltreg.tech lub pisemnie na adres Administratora: POLTREG S.A., ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk.

4. Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce Cookies podlegają prawu polskiemu.