Zapytanie ofertowe

dot. Zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach trwającego zadania przebudowa pomieszczeń II piętra budynku nr 5 na laboratoria banku tkanek i komórek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zapytanie w ramach projektu FPWI PARP

POIG  parpAA_FE_EFRR_POZIOM-Kolor

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast