Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe dotyczące projektów
LABORATORIUM CENTRALNE W BADANIU KLINICZNYM
LABORATORIUM CENTRALNE W BADANIU KLINICZNYM 150 150 admin

PolTREG S.A. prowadzi rozpoznanie cenowe w celu wyboru wykonawcy oznaczeń laboratoryjnych w badaniu klinicznym Phase II in presymptomatic type 1 diabetes (preTreg). Realizacja badania będzie współfinansowana ze środków publicznych w ramach Konkursu nr ABM/2022/5 na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych Agencji Badań Medycznych (https://www.abm.gov.pl).

Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie realizacji badania proszone są o podpisanie załączonego NDA (akceptowalne są zarówno dokumenty podpisane elektronicznie, jak i skany dokumentów podpisanych w wersji papierowej) i odesłanie na adres m.druch@poltreg.com do dnia 19.01.2023. PolTREG w ciągu dwóch dni od otrzymania dokumentu odeśle na adres nadawcy pełną treść zapytania. Ostateczne oferty należy przesłać na adres: m.druch@poltreg.com oraz p.trzonkowski@poltreg.com do 23.01.2023 do godziny 10.00.

Wykonawca badań klinicznych
Wykonawca badań klinicznych 150 150 admin

PolTREG S.A. prowadzi rozpoznanie cenowe w celu wyboru wykonawcy do badania klinicznego Phase II in presymptomatic type 1 diabetes (preTreg). Realizacja badania będzie współfinansowana ze środków publicznych w ramach Konkursu nr ABM/2022/5 na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych Agencji Badań Medycznych (https://www.abm.gov.pl).

Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie realizacji badania proszone są o podpisanie załączonego NDA (akceptowalne są zarówno dokumenty podpisane elektronicznie, jak i skany dokumentów podpisanych w wersji papierowej) i odesłanie na adres m.druch@poltreg.com do dnia 30.11.2022. PolTREG w ciągu dwóch dni od otrzymania dokumentu odeśle na adres nadawcy pełną treść zapytania. Ostateczne oferty należy przesłać na adres: m.druch@poltreg.com oraz p.trzonkowski@poltreg.com do 08.12.2022.

Zapytanie ofertowe dot. wyboru podwykonawcy do wykonania prac merytorycznych, kluczowych dla Projektu pt. “TREG – innowacyjna terapia komórkowa ukierunkowana na cukrzycę typu 1”
Zapytanie ofertowe dot. wyboru podwykonawcy do wykonania prac merytorycznych, kluczowych dla Projektu pt. “TREG – innowacyjna terapia komórkowa ukierunkowana na cukrzycę typu 1” 150 150 admin
Zapytanie ofertowe dot. Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach trwającego zadania przebudowa pomieszczeń II piętra budynku nr 5 na laboratoria banku tkanek i komórek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Zapytanie ofertowe dot. Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach trwającego zadania przebudowa pomieszczeń II piętra budynku nr 5 na laboratoria banku tkanek i komórek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 150 150 admin

W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nrUUP.POIG.03.00.02.02 na realizacje innowacyjnego przedsięwzięcia, którego przedmiotem są „Produkty i usługi Right Hello”. W przypadku Poltreg S.A. jest to „Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora. Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach procedury konkurencyjności wymaganej przez Państwową Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

Usługa specjalistycznego doradztwa w zakresie procesu rejestracji produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA) według schematu PRIME
Usługa specjalistycznego doradztwa w zakresie procesu rejestracji produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA) według schematu PRIME 150 150 admin

W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci, zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy usług w ramach procedury konkurencyjności wymaganej przez Państwową Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wygrała oferta złożona przez firmę:
ERA Consulting GmbH Lange Strasse 70, Walsrode D-29664, Germany

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast