Wykonawca badań klinicznych

Wykonawca badań klinicznych 150 150 admin

PolTREG S.A. prowadzi rozpoznanie cenowe w celu wyboru wykonawcy do badania klinicznego Phase II in presymptomatic type 1 diabetes (preTreg). Realizacja badania będzie współfinansowana ze środków publicznych w ramach Konkursu nr ABM/2022/5 na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych Agencji Badań Medycznych (https://www.abm.gov.pl).

Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie realizacji badania proszone są o podpisanie załączonego NDA (akceptowalne są zarówno dokumenty podpisane elektronicznie, jak i skany dokumentów podpisanych w wersji papierowej) i odesłanie na adres m.druch@poltreg.com do dnia 30.11.2022. PolTREG w ciągu dwóch dni od otrzymania dokumentu odeśle na adres nadawcy pełną treść zapytania. Ostateczne oferty należy przesłać na adres: m.druch@poltreg.com oraz p.trzonkowski@poltreg.com do 08.12.2022.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast