TERAPIA TREGS

Wytwarzanie Preparatu TREG rozpoczyna się od pobrania próbki krwi żylnej pacjenta pod opieką lekarza przeprowadzającego terapię.
Leczenie odbywa się według schematu:

schemat-poziom

Terapia jest autologiczna, zatem dawca krwi i odbiorca gotowego preparatu, to jedna i ta sama osoba. Komórki nie są poddawane manipulacjom genetycznym, jedynie ich ilość – naturalnie niska lub o niższej aktywności u pacjentów z cukrzycą typu 1 – zostaje pomnożona w warunkach laboratoryjnych, przed ponownym przetoczeniem choremu.

Terapia prowadzona jest w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku w modelu „Hospital Exemption”, przy pełnym wsparciu zaplecza szpitalnego wraz z laboratorium o najwyższym stopniu czystości w standardzie GMP.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast