Dr hab. Med. Natalia Marek-Trzonkowska

Kierownik Cancer Immunology Group w International Centre for Cancer Vaccine Science działającym przy Uniwersytecie Gdańskim; Kierownik Pracowni Immunoregulacji i Terapii Komórkowych GUMed, współzałożycielka spółki POLTREG
  • Jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie Chicago, gdzie zajmowała się izolacją ludzkich wysp trzustkowych oraz opracowaniem nowej metody immunologicznej ochrony przeszczepianych wysp poprzez ich opłaszczanie żywymi komórkami Treg.
  • Laureatka krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. dwóch Nagród Naukowych za badania nad klinicznym zastosowanie komórek T regulatorowych przyznanych przez European Federation of Immunological Societies (EFIS;Wiedeń oraz Glasgow), Nagrody Polish- American Medical Society (PAMS; Chicago), Young Investigator Award przyznanej przez International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD; Istambuł), dwóch nagród naukowych przyznanych przez The International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA, Praga) oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.
  • Utrzymuje międzynarodową współpracę z ośrodkami w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Turcji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych.
  • Współtwórczyni opatentowanej metody TREG.
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast