Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Badania na rynek

Program:Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek i upowszechnienie w Polsce innowacyjnej metody leczenia cukrzycy typu 1 przez zakup infrastruktury do hodowli komórek T-regulatorowych

Całkowity koszt realizacji projektu: 13 716 714,00

Koszty kwalifikowane: 11 151 800,00

Kwota dofinansowania: 6 133 490,00

Numer umowy: POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21

Data zawarcia umowy: 27-10-2021

Okres trwania projektu: 09-2021 do 06-2023

Krótki opis projektu:

Utworzenie, wyposażenie i uruchomienie nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS, składającego się m.in. z laboratorium kontroli jakości oraz jednego obszaru produkcyjnego o powierzchni 250 m2.

Powstanie nowego laboratorium ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki poprzez wdrożenie wyników prac B+R i komercjalizację pierwszej somatycznej terapii komórkowej do własne komórki T-regulatorowe (TREG) pacjenta pozyskane z krwi, jak również innowacyjnego procesu leczenia cukrzycy typu 1 (CT1), wykorzystującej namnażania komórek TREG do wytwarzania preparatu do leczenia CT1.

Planowana do wdrożenia terapia TREG będzie pierwszą terapią CT1, celującą w ograniczenie przyczyn tej choroby, a nie tylko łagodzenie jej objawów klinicznych, związanych z niedoborem insuliny – co będzie ją istotnie wyróżniać spośród aktualnie dostępnych metod leczenia CT1. Realizacja Projektu pozwoli Spółce skomercjalizować wyniki wieloletnich prac B+R (na których koncentrowała się dotychczasowa działalność PolTREG), udostępnić szeroko dla pacjentów w Polsce Metodę TREG i tym samym zaspokoić istotną potrzebę społeczną związaną ze wzrostem zachorowań na CT1 w ostatnich latach w Polsce i Europie.

 

  • POIR 1.1.1
    Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora PROJEKT ZAKOŃCZONY – W OKRESIE TRWAŁOŚCI
  • Horyzont 2020
    Komercjalizacja procesu sortowania i proliferacji in vitro komórek TREG na potrzeby produkcji leczniczej szczepionki na cukrzycę typu 1
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast