PO IR 1.1.1

Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora
PROJEKT ZAKOŃCZONY – W OKRESIE TRWAŁOŚCI

POIR 1.1.1

Tytuł projektu: Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0769/15
Okres trwania projektu: 01.2016 – 08.2019
Budżet projektu: 9 913 766.00 w tym kwota dofinansowania 6 956 921.60 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest usprawnienie procesu namnażania komórek T regulatorowych (Treg) poprzez przeprowadzenie badańprzemysłowych oraz prac rozwojowych, których efektem będzie innowacja procesowa w skali światowej. Już na obecnymetapie, proces, którego jedynym uprawionym do komercjalizacji i rozwoju podmiotem jest PolTREG jest innowacją w skaliświatowej potwierdzoną patentem nr PL218400 „Szczepionka do leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci, zastosowanie sorterakomórek oraz sposób namnażania komórek Treg in vitro do wytwarzania szczepionki do leczenia cukrzycy typu 1”,zgłoszeniem patentowym EPO z dnia 04.06.2013 jak również zgłoszeniem do U.S. PTO z dnia 05.12.2015. Leczenie, a nie tylko łagodzenie skutków DM1, możliwe jest właśnie dziękiwykorzystaniu preparatu limfocytów TREG. Preparat ten można dzisiaj stosować w chorobach lub ich stadiach, dla którychwspółcześnie nie istnieją inne sposoby leczenia lub są one nieskuteczne.W efekcie realizacji projektu, zakłada się usprawnienie procesu produkcji przez PolTREG szczepionki poprzez zaprojektowanilinii z wykorzystaniem bioreaktora (pierwsze użycie w terapii komórkowej na potrzeby DM1 na świecie).

fundusze-europejskie-minncbirAA_FE_EFRR_POZIOM-Kolor

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast