Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Konkurs 1/2.1/2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program:Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: Centrum Badawczo – Rozwojowe dla rozwoju metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych

Całkowity koszt realizacji projektu: 23 700 933,30

Koszty kwalifikowane: 19 269 051,46

Kwota dofinansowania: 10 597 978,30

Numer umowy: POIR.02.01.00-00-0100/20

Data zawarcia umowy: 13-01-2021

Okres trwania projektu: 10-2020 do 09-2022

Krótki opis projektu:

Dofinansowanie inwestycji mającej na celu stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przeznaczonego do rozwoju i stosowania metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych. Środki z przyznanego grantu zostaną przeznaczone na zakup urządzeń i infrastruktury B+R, która umożliwi przeprowadzenie zaawansowanych badań klinicznych w najważniejszych wskazaniach terapeutycznych, do których obecnie może być wykorzystywana metoda TREG: cukrzycy typu 1 (także bezobjawowej) oraz stwardnienia rozsianego (postać PPMS oraz RRMS). Dodatkowo będą prowadzone prace nad ulepszeniem Metody TREG.

 

  • POIR 1.1.1
    Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora PROJEKT ZAKOŃCZONY – W OKRESIE TRWAŁOŚCI
  • Horyzont 2020
    Komercjalizacja procesu sortowania i proliferacji in vitro komórek TREG na potrzeby produkcji leczniczej szczepionki na cukrzycę typu 1
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast