Horyzont 2020 Instrument dla MŚP

Komercjalizacja procesu sortowania i proliferacji in vitro komórek TREG
na potrzeby produkcji leczniczej szczepionki na cukrzycę typu 1

Horyzont 2020

Tytuł projektu: TREG – innovative cell therapy targeting Diabetes Type 1 — TREG’ (TREG – terapia komórkowa cukrzycy typu 1)

Wspieranie innowacyjnych MŚP w sektorze biotechnologii medycznej
Okres trwania projektu: 01.10.2018 – 31.10.2022
Budżet projektu: 2 500 000 EUR

Krótki opis projektu

Program Horyzont skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Założeniem projektu jest również fakt, by zaproponowane innowacyjne rozwiązanie opisywało konkretny problem lub lukę na rynku. Wsparcie finansowe ma przygotować firmę do przeprowadzenia trzeciej fazy badań klinicznych, a w konsekwencji do rejestracji metody i dopuszczenia do dystrybucji preparatu limfocytów Tregs do leczenia cukrzycy w Unii Europejskiej i w USA.

horizon

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast