Horyzont 2020 SME-2

Horyzont 2020 SME-2

Konkurs: Horyzont 2020 SME-2

Projekt współfinansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – EASME), na mocy uprawnień nadanych przez Komisję Europejską

Całkowity koszt realizacji projektu: 3 571 427,50 EUR

Kwota dofinansowania: 2 499 999,00 EUR

Numer umowy: 830559 — TREG

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast