Agencja Badań Medycznych

Projekt

Terapia komórkowa stanu przedcukrzycowego (prediabetes) w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- i przeciwciało antyCD20

dofinansowany przez Agencję Badań Medycznych ze środków budżetu państwa

 Konkurs: Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

Cel Projektu: realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na przeprowadzenie badań klinicznych, a w dalszej perspektywie wdrożenie na rynek innowacyjnej terapii komórkowej przeznaczonej dla chorych na cukrzycę typu 1, w fazie przedobjawowej (prediabetes).

Wartość dofinansowania: 31 651 460,46 zł
Całkowita wartość projektu:
49 546 426,51 zł

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast