PolTREG S.A., lider terapii komórkowych opartych na limfocytach T-regulatorowych (TREG) zakończył budowę I etapu inwestycji w zakład do produkcji terapii komórkowych, w ramach którego zakończona została budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego do rozwoju terapii TREG chorobach autoimmunologicznych. Docelowo Spółka będzie dysponować 2100 mkw. powierzchni wytwórczej i 15 liniami produkcyjnymi, o maksymalnej przepustowości do 700 partii terapii rocznie, co znacząco wpłynie na zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych. Zakład PolTREG S.A. do produkcji terapii komórkowych jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.

Obecnie PolTREG jest trakcie instalacji wyposażenia laboratoryjnego oraz procesów uzyskania stosownych decyzji i zgód, w tym certyfikacji GMP (Good Manufacturing Practice), od Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek wydawanych dla nowego miejsca wytwarzania w celu wytwarzania preparatu TREG jako ATMP (badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej). Uzyskanie stosownych decyzji i zgód umożliwi Spółce produkcję własnych terapii komórkowych na potrzeby prowadzonych badań klinicznych i oferowania terapii w ramach procedury wyjątku szpitalnego oraz pozwoli na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi generacjami innowacyjnych terapii chorób autoimmunologicznych.

Produkcja terapii komórkowych i genowych jest złożona, dlatego strategiczna wartość naszego obiektu jest bardzo duża z kilku względów. Posiadanie nowoczesnego zakładu produkcyjnego umożliwi nam wytwarzanie własnych terapii w znacząco większej skali niż dotychczas, co w połączeniu z portfolio projektów w fazie klinicznej, unikatową wiedzą i doświadczeniem Spółki w obszarze terapii komórkowych stanowią kompletną platformę do rozwoju terapii chorób autoimmunologicznych. Wierzymy, że czynniki te będą miały pozytywny wpływ na proces komercjalizacji naszej technologii, który zgodnie z założeniami będziemy intensyfikowali w kolejnych miesiącach – mówi prof. Piotr Trzonkowski, Prezes Zarządu i współzałożyciel PolTREG S.A.

Jednocześnie II etap inwestycji w zakład do produkcji terapii komórkowych w ramach realizacji projektu „Wdrożenie na rynek i upowszechnienie w Polsce innowacyjnej metody leczenia cukrzycy typu 1 przez zakup infrastruktury do hodowli komórek T-regulatorowych” jest w trakcie realizacji.

Kilka dni temu PolTREG zawarł umowę o współpracy z IQVIA, wiodącym światowym dostawcą zaawansowanych rozwiązań analitycznych, rozwiązań technologicznych i badań klinicznych dla branży life science. W ramach umowy Spółka podsiała również pierwsze zamówienie na wykonanie analiz i prognoz rynkowych oraz na przygotowanie materiałów potwierdzających strategiczną wartość i zalety produktów opracowanych przez PolTREG. Będą one wykorzystane w negocjacjach z partnerami branżowymi, jako wsparcie globalnych działań Business Development i Alliance Management prowadzonych przez nowego Chief Business Development Officer zatrudnionego w maju 2023 r. W ramach współpracy IQVIA zidentyfikuje możliwości nawiązania strategicznych partnerstwa z przemysłem farmaceutycznym.

W ostatnich kwartałach na globalnym rynku obserwowany jest widoczny wzrost zainteresowania terapiami komórkowymi. Potwierdzają to również zawarte transakcje partneringowe. W styczniu firma TRex Bio udzieliła Eli Lilly licencji do trzech projektów będących na etapie badań przedklinicznych. TRex Bio otrzyma 55 mln USD upfront payment, do 1,1 mld USD płatności uzależnione od realizacji kamieni milowych oraz płatności z tantiem ze sprzedaży. Firma Regeneron nawiązała współpracę z Sonoma Biotherapeutics dotyczącą rozwoju terapii TREG w autoimmunologii. Wartość płatności upfront wyniosła 75 mln USD zaś wartość potencjalnych kamieni milowych to 45 mln USD. W czerwcu natomiast firma Quell Therapeutics podpisała umowę o współpracy oraz umowę licencyjną z AstraZeneca w celu opracowania, produkcji i komercjalizacji zmodyfikowanych terapii komórkowych TREG w chorobach autoimmunologicznych. Quell otrzyma 85 mln USD płatności upfront i jest uprawniona do otrzymania ponad 2 mld USD za dalsze etapy rozwoju i komercjalizacji oraz tantiemy z potencjalnej sprzedaży.