Prof. Piotr Trzonkowski, Prezes PolTREG 20 października o godzinie 7:45 (sala E) zaprezentuje wykład
pt.: Możliwości zastosowania komórek Treg w transplantologii podczas XVI Kongresu Polskiego
Towarzystwa Transplantacyjnego.
Kongres odbędzie się w dniach 19-21 października w Gdańsku.


Więcej informacji