Prof. Piotr Trzonkowski, Prezes Zarządu PolTREG S.A. wystąpił na konferencji European Medicines Agency Info Day: Wsparcie regulacyjne dla rozwoju innowacyjnych leków i technologii.

Więcej informacji:

https://www.youtube.com/watch?v=cPtStyFQpq0