Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej “BioInMed” został powołany do życia przez 11 firm tj. Ardigen SA, Captor Therapeutics SA, Celon Pharma SA, ExploRNA Therapeutics SA, OncoArendi Therapeutics SA, Polski Bank Komórek Macierzystych SA, PolTREG SA, Pure Biologics SA, Ryvu Therapeutics SA, Selvita SA oraz WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Związek powstał po to, aby we współpracy ze wszystkimi interesariuszami i administracją publiczną budować ekosystem, który pozwoli uczynić z biotechnologii medycznej wizytówkę polskiej innowacji, a przyszłościowo również być może siłę napędową gospodarki. Więcej informacji: http://www.bioinmed.pl/