Dziś jest dla nas ważny dzień. Z sukcesem wyprodukowaliśmy pierwszy zgodny z GMP preparat
komórkowy Treg. Wszystko jest gotowe do bieżącej produkcji. Gratulacje dla Zespołu!


PolTREG jest obecnie w trakcie certyfikacji swojego nowoczesnego zakładu. W nowym obiekcie
będziemy mogli wytwarzać ok. 1500 preparatów rocznie – wszystko, czego potrzebujemy do naszych
trwających badań i komercyjnych działań związanych z wyjątkami szpitalnymi. Istnieje również
przestrzeń dla preparatów specyficznych-antygenowo, CAR i TCR-Treg i usług CDMO.


W obiekcie znajdują się również laboratoria badawczo-rozwojowe, w których rozwijamy nowe
pomysły i projekty.