Poltreg zaprezentował swoja wizję strategii podczas LSX World Congress w Londynie. Kongres jest prestiżową konferencją oraz miejscem rozmów biznesowych gromadzącym wyższą kadrę zarządczą firm farmaceutycznych, medycznych i biotechnologicznych i umożliwiającym wymianę informacji, prezentację i planowanie strategii oraz nawiązywanie nowych kontaktów w celu bardziej optymalnego inwestowania i planowania rozwoju.

Więcej:

https://www.lsxleaders.com/lsx-world-congress/showcases/poltreg