Misja

Misją Spółki jest upowszechnienie metody TREG, która celuje w szeroki obszar chorób autoimmunologicznych – m.in. cukrzycę typu 1 (CT1), stwardnienie rozsiane (SM) i wiele innych, tak by była dostępna dla jak największej liczby pacjentów w Polsce i na świecie.

Celem Spółki jest rozwój i komercjalizacja objętej patentami metody TREG we współpracy z polskim i międzynarodowym środowiskiem naukowym, medycznym i biznesowym, wykorzystując wsparcie dotacyjne i instrumenty zwrotne, współfinansowane m.in. przez Unię Europejską dla wdrażania innowacji.

Naszymi Partnerami w komercjalizacji Metody TREG są m.in.:

  • Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Komisja Europejska,

a także fundusze inwestycyjne – Akcjonariusze Spółki:

  • INNOventure ASI,
  • IPOPEMA TFI,
  • Paan Capital.

Obecnie opatentowana metoda namnażania limfocytów T-regulatorowych stosowana jest w ramach terapii cukrzycy typu 1 u dzieci, prowadzonej w ramach tzw. „Hospital Exemption Rule” przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

PARTNERZY

	

	
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast