Kontakt

PolTREG S.A.

ul.Botaniczna 20,
80-298 Gdańsk
tel. sekretariat: +48 512 532 401
e-mail: office@poltreg.com

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 9571079577
REGON 361945318
KRS 0000637215
Kapitał zakładowy: 466.344,80 zł

Laboratorium POLTREG
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Dębinki 7, budynek 27, IIp. pokój 306,
80-952 Gdańsk

Kontakt dla Mediów i Inwestorów
E-mail: ir@poltreg.com

Klauzula Informacyjna RODO

PolTREG S.A. na podstawie art. 13 RODO, poniżej niniejszym przedkłada Klauzulę Informacyjną RODO dotyczącą przetwarzania przez PolTREG S.A. danych osobowych osób kontaktujących się ze Spółką.

Klauzula Informacyjna dla osób kontaktujących się z PolTREG.pdf

Niezależnie od powyższego PolTREG S.A. jako Administrator Danych Osobowych, realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO także i w pozostałym zakresie. Stosowne klauzule informacyjne RODO, nieopublikowane na stronie www.poltreg.tech, przekazywane są bowiem osobom fizycznym, podczas pozyskiwania danych osobowych.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast