O NAS

Światowy pionier terapii komórkowych opartych na Tregach – najbardziej zaawansowany w badaniach klinicznych
Twórcy PolTREG przeprowadzili pierwsze na świecie podanie preparatu TREG u człowieka
Opatentowana terapia z wykorzystaniem Tregów opracowana przez PolTREG w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci i w stwardnieniu rozsianym jest – według wiedzy Spółki – na świecie najbardziej zawansowana w rozwoju klinicznym.

MISJA

Misją Spółki jest upowszechnienie metody TREG, która celuje w szeroki obszar chorób autoimmunologicznych – m.in. cukrzycę typu 1 (CT1), stwardnienie rozsiane (SM) i wiele innych, tak by była dostępna dla jak największej liczby pacjentów w Polsce i na świecie.

Celem Spółki jest rozwój i komercjalizacja objętej patentami metody TREG we współpracy z polskim i międzynarodowym środowiskiem naukowym, medycznym i biznesowym, wykorzystując wsparcie dotacyjne i instrumenty zwrotne, współfinansowane m.in. przez Unię Europejską dla wdrażania innowacji.

TECHNOLOGIA

Od strony medycznej proces terapii rozpoczyna się od zdiagnozowania u pacjenta cukrzycy typu 1. Trafia on do szpitala celem oceny medycznej i kwalifikacji do leczenia. Następuje tutaj pobranie próbki krwi żylnej, która dalej służy do izolacji z niej białych krwinek krwi, a z nich komórek TREG, czyli T regulatorowych limfocytów, które po namnożeniu w sterylnych warunkach laboratoryjnych stają się później podawaną temu samemu pacjentowi szczepionką TREG.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast