Prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec

kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, współzałożycielka spółki POLTREG

Doświadczenie

  • Specjalista pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Wiceprzewodnicząca Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członkini Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk,  Komisji Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
  • Aktywnie uczestniczy na szczeblu ministerialnym w poprawie organizacji diagnostyki i leczenia chorób diabetologicznych i endokrynologicznych. Miała bezpośredni udział w uzyskaniu refundacji leczenia osobistymi pompami insulinowymi u dzieci i osób dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 do 26 roku życia oraz refundacji elektrod do systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM) i do systemu monitorowania glikemii poprzez skanowanie (FGM). Jest członkiem Ekspertów przy Ministrze Zdrowia w dziedzinie leczenia cukrzycy do realizacji zadań w ramach projektu Map Potrzeb Zdrowotnych. Bezpośrednio uczestniczyła także w tworzeniu i powołaniu nowego stanowiska – edukatora ds. diabetologii – który został wpisany do Taryfikatora Kwalifikacyjnego Stanowisk Medycznych.
  • Za całokształt pracy została uhonorowana Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Laureatka Nagrody Hipokrates Pomorza oraz Honorowej Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2019”. W Plebiscycie Kobiet Medycyny 2017 została jedną z pięciu laureatek Kobiet Medycyny 2017. 0d 5 lat znajduje się na „Liście Stu” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.
  • Współtwórczyni nowatorskiej terapii cukrzycy typu 1 komórkami T regulatorowymi u dzieci (TREG).
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast