Dołącz do nas!

Prosimy o zapoznanie się z treścią zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu rekrutacji w spółce POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku.
KLAUZULE OCHRONY DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI:

Prosimy również o zamieszczenie w treści dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) oświadczenia o następującej treści:
,,Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu rekrutacji w spółce POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku, jak również wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019 r. poz. 730) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”.

Wskazujemy, że brak umieszczenia w dokumentach aplikacyjnych powyższego oświadczenia będzie skutkował tym, że przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą uwzględniane przez POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku w ramach wskazanego wyżej procesu rekrutacji.
Jeżeli chcecie Państwo aby Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane przez POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku także i w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w treści dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) drugiego oświadczenia o następującej treści:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku przez okres najbliższych …… (proszę wstawić liczbę) miesięcy/lat (proszę wybrać okres) w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku”.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast