Dokumenty korporacyjne

Statut – tekst jednolity 2021_11_15 na podstawie AN 29927/2021

KRS PolTREG S.A. na dzień 10.12.2021

Uchwała nr 24 WZA z dnia 2021_05_21 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej – zatwierdzona Uchwałą nr 24 WZA z dnia 2021_05_21

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Regulamin Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym zatwierdzony uchwałą nr 1 RN w dniu 2020_11_10

Regulamin Walnego Zgromadzenia zatwierdzony uchwałą nr 27 WZA 2020_05_21

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast