Dane rejestrowe

PolTREG S.A.

ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508,
80-855 Gdańsk

tel: 512 532 401
email: office@poltreg.tech

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 9571079577
REGON 361945318
KRS 0000637215
Kapitał zakładowy: 466.344,80 zł wpłacony w całości

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast